Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var
GÖRMEDİĞİNİZ ÇOK YER VAR

AZİZ CAN KİLİSESİ ( ALAŞEHİR )

Himaye-i Eftal Mahallesinde bir evin arkasında bulunan duvar kalıntılarının İncilde adı geçen 7 kiliseden Philadelphia'ya ait olduğu sanılmaktadır. Bu kilisenin adı "Kardeşce Sevgi" ve "Açık Kapı" anlamına gelmektedir.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var
C

     İ.S. VI.  Yüzyılda yapılmış olduğu düşünülen İONNES (SEN CAN) kilisesi ALAŞEHİR’in antik FİLADELFİYA  kentinin en görkemli tarihi anıtlarından birisidir.Yaklaşık 1600 metrekarelik boş alan içinde şu anda  üç payesi korunmuş olan kilise en az altı payeye sahipti. Bu altı paye çapı yaklaşık 11 metre olan  iki büyük  kubbeyi taşımakta idi. Korunmuş payelerin yükseklikleri  4 metreyi bulmaktadır. Defalarca tadilata uğramış yapının kuzeydoğu ve güneydoğu payeleri yaklaşık 40 metrekarelik  kuzeybatı paye ise 30 metrekarelik  bir alana oturmaktadır. Payelerin alt tarafları SPOLİEN karakterli büyük blok taşlarla kaplanmış içleri ise harç ve moloz taşlarla doldurulmuştur. Payelerin üzerinde tonoz kemer ve pandantif olarak yapılmış tuğla  blok oturmaktadır. Her iki bölüm dışarıya doğru çıkıntılı mermer silme ile ayrılmıştır. Kuzeydoğu payede görülen Hıristiyanlık çağına ait freskler ise muhtemelen 11.yüzyıldan sonra yapılmış olmalıdır. Bu tarihi  anıtın daha iyi ve daha doğru bir şekilde tanıtımını sağlamak ve bilim dünyasına doğru ölçülerle sunmak     üzere kilise alanında 1989 yılından bu yana kazı çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda toprak seviyesinden itibaren üst kısmı yıkılmış  olan güney batı payesinin toprak seviyesi altında kalan bölümünde bazı fresk kalıntıları  ortaya çıkarılmış ayrıca payenin güneyinde diğer paye ile irtibatlı olan 1 metre  uzunluğunda 2  metre genişliğinde bir destek duvarının mevcudiyeti  tespit edilmiştir. Ayrıca kilisenin  kısmen yıkılmadan kalmış kuzey doğu payesinin kuzey tarafında yapılan kazı çalışmasında ortaya karışık bir  yapılanma çıkmıştır. Mevcut yapı karmaşası pek anlaşılmamakla beraber burada bir VAFTİZHANE olması muhtemeldir. Mevcut payeler Kültür Bakanlığı’nca restore  edilmiştir.
    Philadelphia'da yapılmış olan kazılarda, Roma Dönemine tarihlendirilen bir tiyatro ile bir tapınak ortaya çıkarılmıştır. Tiyatrodaki kazı çalışmalarında skenenin (sahne binası) büyük bir bölümü ile, caveanın (oturma bölümü) çok az bir bölümü gün ışığına çıkarılmıştır. 2.yüzyıl da yapılmış olduğu düşünülen tapınaktan ise sadece temel ve bazı mermer architrav blokları günümüze kadar gelebilmiştir.
    Kentin en görkemli anıtlarından birisi de, sadece üç payesi korunmuş olan St. Jean kilisesidir. 6.yüzyılda yapılmış olan bazilika, sonraki dönemlerde de onarımlar geçirmiştir.
    Kazılarda ortaya çıkarılan bir başka yapı da, Bizans surlarına ait olan ve "Doğu Kapısı" olarak adlandırılan bir giriş kapısıdır. Birisi yarım daire, diğeri dikdörtgen planlı iki kule ile korunmuş olan kapı, Türk akınları sırasında örülerek kapatılmış ve bu tarihten sonra da kullanılmamıştır.


Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

Bugün kilisenin ayakta kalan 3 sütundan iki tanesi. Sütunların 5 m yüksekliğinde bulunan
freskleri zamanla korunamadığından bugün zorlukla görülebilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler Kilise kalıntısı önündeki bilgilendirme tabelasından alınmıştır.

[ İzmir ]     [ Efes ]     [ Akhisar ]     [ Sart ]      [ Laodikya]     [ Bergama ]

[ Anasayfa ]      [ E-mail ]