Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var
GÖRMEDİĞİNİZ ÇOK YER VAR

İZMİR

       Vahiy kitabında İncil yazarı Aziz Can tarafından bölgedeki kiliselere yazılmış yedi mektuba dayanılarak ilk yedi kilisenin; Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sardis, Alaşehir ve Laodikya'da olduğuna inanılmaktadır. Söz konusu kiliselerden ayakta kalan sadece İzmir Kilisesi'dir.
       Yedi Kilise Turlarında İzmir'e gelen gruplar genellikle Aziz Polikarp Kilisesinde ayin düzenlerler. Bu kilise İzmir'in en eski kilisesidir. Biz, turlardaki geleneğe uyarak bu kilise ve Aziz Polikarp hakkında bilgi vereceğiz. Bu kilisede ayin düzenlemek için gelmeden önce bağlantı kurmakta yarar vardır.
Bu durumda kilise bağış kutusuna gönlünüzden kopanı bırakmak bir nezaket örneğidir. Aşağıda vereceğimiz bilgiler bu kilise hakkında basılmış broşürden alınmıştır.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

                          AZİZ   POLİKARP KİLİSESİ
 
Aziz Polikarp, İzmir'in koruyucu azizidir. Her yıl, 23 Şubat'ta Aziz  Polikarp Bayramı   kutlanır. Aziz Polikarp Kilisesi, İzmirin en  eski kilisesidir. Yapımı, 1625  yılına   kadar  uzanmaktadır.   Osmanlı   İmparatoru   Sultan Süleyman'ın müsaadesi ve  Fransa Kralı XIII. Louis'in iradesi ile inşa edilmiş  ve Kapusin rahiplerine verilmistir.   Kilise ve sonradan binaya eklenmis olan manastır, 1688 yılında bir deprem geçirmiş  ve sonra da  yanmıştır. 1690 ve 1691 yıllarında Kilise ve müştemilatı yeniden inşa edilir. 1742 yılında çıkan şiddetli   bir yanglnda ne Kiliseye ne de çevresindeki Fransız Mahallesi'ne bir zarar gelmez. Böylesine bir yangından kurtulmuş olmak,Aziz  Polikarp'ın mucizesine bağlanır. 1763'te bir başka yangın daha çıkar. Manastır harap olur. Kilise'de ise önemli zararlar meydana
gelir. Yandaki fotoğraf Necatibey Caddesindeki kilisenin dış görünüşüdür.AZİZ POLİKARP - EPİSKOPOS VE ŞEHiT

Aziz Polikarp, havari ve İncil yazarı Aziz Can'ın ilk muritlerinden biridir. Yaklaşık olarak MS. 70 yıIında Anadolu' da doğmuştur. ErmişIiği, Havarilik Geleneği ve Hiristiyanlık öğretisine dair engin bilgisi, O'nun henüz çok genç olan İzmir Kilisesinin yönetimine gelmesini sağIamıştır. Aziz İgnas, Antakya'dan Roma'ya giderken, yoIculuğu sırasında İzmir'den geçmiş ve Aziz Polikarpi şu sözlerle selamlamıştır: "Allah'ım, sarsılmaz bir kaya gibi sağlam merhametine şükürIer olsun' Beni, senin gibi bir şahsiyeti tanıma mertebesine çıkardığı için Efendimize hamdolsun' Polikarp. varIığınIa övünebilirsin! İşgal ettiğin yere layık olduğunu göster! Birlik  için uğraş! Hiçbir şey birlik kadar önemli değildir.' Aziz Polikarp, Aziz İgnas'ın ziyareti dolayısıyla Filipelilere bir mektup yazar; Burada da olağanüstü rahiplik çabası bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Rakipleri bile sonradan O'nu şöyIe tanımlayacaktır: Asya' nın Önderi ve Hiristiyanların Babası

 
Aşağıdaki fotoğraf AZİZ POLİKARP'IN ŞEHİT EDİLİŞİ ni açıklar
Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

. Aziz Polikarp, uzun havariliği boyunca Dosetizm gibi Mesih İsa'nın tanrısal niteliğini ya da Gnostisizm gibi O'nun insan oIuşunu yadsımaya yeltenen ilk mezhep sapkınlıklarına karşı mücadele etmek zorunda kalmıştır. Aziz Polikarp'in karşısına çıkan bir başka sorun da Paskalya'nın kutlanma tarihi ile ilgilidir. Aziz Polikarp, Anadolu Kiliselerinin geri kalanında olduğu gibi Paskalya Bayramı'-
nı 14 Nisan'da kutluyordu. Bu tarih, Musevi Paskalyası ile Quartodesimanizm denilen Aziz Can geleneğinin devamıydı. Aziz Polikarp, 154 yıIına doğru, Doğu Geleneği'nin  meşruluğunu savunmak üzere Roma'ya. Papa Anicet'in yanına gitmiştir. Ancak anlaşmaya varılamaz; 14 Nisan Geleneği daha bir kaç on yıl devam eder. Roma'da iken Aziz Polikarp, Marcione ile de karşıIaşmış   kendisini mezhep sapkınlığından ötürü eleştirmiştir. Izmir doğumlu (yakIaşık olarak 135) Aziz İreneo'nun da Aziz Polikarp'in rnüritleri arasında olduğu hatırlanacaktır. Geleceğin Lyon Episkoposu, bize şu tanıkIığı bırakmıştır: "Polikarp'in bizimle konuşmak için çekildiği aIışıImış  köşesi neredeydi, nasıl söze başIardı, konuya nasıl girerdi. nasıl bir hayat sürdürürdü. dış görünümü nasıldı; bunun yanında halka verdiği nutuklarını; Aziz Jan'Ia ve Mesih İsa'yı bizzat görmüş olan diğerleri ile ilişkilerini bize ayıintılarıyla nasıl anlattlğını, bu kişilerden, Mesih İsa'ya, mucizelerine, öğretisine iIişkin işittiklerini, onların sözlerini nasıl hatırladığını sana hala söyleyebilirim.
       Antonino Pio'nun zulmü kasıp kavurduğu zaman Aziz Polikarp artık seksenaltı yaşına gelmiştir. Roma imparatorları, politeist idiler, tanrısal ve kişisel kültlere tapmayı emrediyorlardi. Dolayısıyla Hiristiyanlar, çok geçmeden asi ve ateist diye yargılandı ve ölüme mahkum oldu. Aziz Polikarp, 23 Şubat 155 tarihinde, İzmir Akropol'ü üzerinde, Homa Stadyumu'nda şehit edildi. Olaya dair ayrıntılı bilgi, İzmir'Ii Hiristiyanlar tarafindan Frikya'daki Filornelio Kilisesi'ne gönderilen sarsıcı  bir ani mektupta bize ulaşmıştır: "Polikarp, Roma konsül vekilinin tehditlerine ve kışkırtmalarına şu meşhur cevabı verir: Seksenaltı yıldır İsa'ya hizmet ediyorum, bana hiçbir haksızlık yapmadı. Kralıma, kurtarıcıma nasıl küfredebilirim? ... Kalabalık. Polikarp'ın arslanlara atılmasını istiyordu ama konsül vekili, oyunun sona erdiğini söyledi. Ayak takımı ısrar ediyordu. 0, önce bir odun yığınının üzerinde yakılmaya mahkum edildi. Ama mucizevi bir şekiIde alevlerden kurtuldu. Sonra bir ceIIat tarafindan ağır yaralandı ve nihayet yakıldı. Ardından, hıristiyanlar,' kıymetli taşlardan daha değerli, altından daha itibarlı saydıkları kemiklerini elde etmeyi başardılar.'

Aziz Polikarp'ın şehit oluşunun öyküsü şu sözlerle son bulmaktadır:

"Diğerleri içinde sadece böylesine  canlı bir hatıra bıraktı. Her yerde, paganlar arasında bile konuşuluyor. Gerçekten de Polikarp, yalnızca çok değerli bir Üstad değil aynı zamanda asil bir şehittir, ve bütün kardeşIerimiz, hakikaten kahramanca olan sehitIiğinin yolundan gitmeyi arzuluyor..."

 

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

SUNAĞIN SÜSLÜ ARKALIĞI VE KUBBE
1774' te, Osmanlı makamları, binaların yeniden inşa edilmesi   izin verir. 1820' de KraI XIII. Louis'in şerefine mermerden bir plaka monte ediImiştir. 1898' de Kilise genişIetiIir ve dekore edilir.
Aziz Polikarp'in yaşamının ve şehit oIuşunun evrelerini tasvir eden freskler, geçen yüzyılın sonlarında İzmir'de yaşamış olan genc Fransız sanatçısı, ressam ve mimar Raymond Pérè'nin eseridir. Sen Polikarp'in şehit oIuşunu tasvir eden freskin sol tarafinda yer alan, elleri bağIı figür, Pérè'nin kendisidir. Karşıyaka'daki Sainte Hélène Kilisesi'nin mimarı da Pérè'dir. İzmir Konak Meydanı'nda bulunan Saat Kulesi, ise aynı sanatçının bir başka eseridir. Aziz Polikarp Kilisesi ve Manastırı, 13 EylüI 1922'deki büyük yangında harap oImuş, 1929'da şimdiki haliyle yeniden inşa edilmiştir.Sağda; kilise içindeki Madonna

Heykeli'nin fotoğrafı, solda; kilisenin süslü arkalığı ve
kubbenin fotoğrafı bulunmaktadır.

Anabatours - Görmediğiniz Çok Yer Var

[ Efes ]     [ Akhisar ]     [ Sart ]      [ Alaşehir]     [ Laodikya]     [ Bergama ]

[ Anasayfa ]      [ E-mail ]